تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - پیگیری کیست‌های تخمدان

پیگیری کیست‌های تخمدان

دکتر حسین محمدنژاد - رادیولوژیست


 در خانم‌هایی که تصویرسازی سونوگرافی ترانس واژینال transvaginal ultrasound imaging یا (TVUS) برای توده‌های ضمیمه‌یی adnexal masses می‌شوند، به طور شایع ‌کیست‌های خوش خیم تخمدان و سایر کیست‌های آدنکسال تشخیص داده می‌شود که به ارزیابی پیگیری با سونوگرافی منتهی شده و غالباً اضطراب بیمار را در بردارد.


انجمن رادیولوژیست‌ها در سونوگرافی اخیراً پانلی از ژینکولوژیست‌ها، رادیولوژیست‌ها و پاتولوژیست‌ها برگزار کرده است تا در مورد یافته‌های تصویرسازی ویژه‌ی کیست‌های مختلف آدنکسال و نیز توصیه‌های پیگیری توافق آرایی به دست آورد.
نکات توافق شده‌ی این پانل به قرار زیر است:
کیست‌های ساده (سن تولید مثل)
 • فولیکول‌های با قطر کمتر 3 سانتی‌متر طبیعی تلقی می‌شوند.
 • کیست‌های کوچکتر از 5 سانتی‌متر به پیگیری نیاز ندارند.
 • کیست‌های بزرگتر از 5 و کوچکتر از 7 سانتی‌متر سالانه به پیگیری نیاز دارند.
کیست‌های ساده (بعد از یائسگی)
 • کیست‌های کوچکتر از 1 سانتی‌متر از نظر بالینی اهمیت ندارند.
 • کیست‌های ساده به هر اندازه‌ای که باشند، به احتمال زیاد خوش‌خیم می‌باشند. ولی پیگیری سالانه‌ی کیست‌های بزرگتر از 1 سانتی‌متر منطقی به نظر می‌رسد.
کیست‌های ساده <7 سانتی‌متر (در هر سن)
 • تصویر‌سازی بیشتر (یعنی تصویرسازی تشدید مغناطیسی) یا ارزیابی جراحی باید در نظر گرفته شود.
 • کیست‌های دیواره‌ی نازک با جدار نازک منحصر به فرد یا کلسیفیکاسیون کانونی در دیواره‌ها
 •  بر اساس بزرگی و وضع یائسگی، پیگیری مشابه کیست‌های ساده است.
کیست‌های هموراژیک (زودرس بعد از یائسگی)
 • به هر اندازه: پیگیری به مدت 6 تا 12 هفته برای اطمینان از تحلیل.
کیست‌های هموراژیک (سالهای آخر بعد از یائسگی)
 • هراندازه‌: باید ارزیابی جراحی شود.
آندومتریوما (در هر سن)
 • پیگیری به مدت 6 تا 12 هفته و اگر در این زمان رزکسیون جراحی انجام نشد،سالانه پیگیری شود.
درموئیدها (در هر سنی)
 • در صورتی که رزکسیون جراحی نشود، تا پیدایش وضع پایدار، سالانه پیگیری شود.
کیست‌های هیدروسالپنکس یا صفاقی (در هر سن)
 • پیگیری فردی بر اساس بالینی
کیست‌های با ویژگی‌ مشکوک بدخیمی (در هر سنی)
 • درصورت داشتن جدار نامنظم و ضخیم (بیش از 3 میلی‌متر) یا ندول‌ در جریان خون کالرداپلر، ارزیابی جراحی انجام شود.
با وجودی که سونوگرافی ترانس واژینال، ابزاری غیر تهاجمی و نسبتاً ارزان برای ارزیابی کیست‌های آدنکس به شمار می‌رود ولی وفور بالای توده‌های کیستی خوش‌خیم به این معنا است که بسیاری از خانم‌هایی که TVUS می‌شوند برای تصویر‌سازی پیگیری باید بارها رجوع کنند.
این توصیه‌ها، که انعکاس ده‌هاسال تجربه‌ی روز افزون در ارزیابی ساختارهای کیستی آدنکس با TVUS است باید نیاز به تکرار تصویرسازی توده‌‌های کیستی خوش خیم را به حداقل برساند و نیز درصورت شک به بدخیمی، مسأله‌ را روشن کند

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها