تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - ورم لوزه ها

ورم لوزه ها

در بسیارى از بیماریهاى دهان و بیماریهاى عفونى ، لوزه ها متورم و یا چركین مى شوند كه درمان زیر مؤثر است . مغز فلوس ، ترنجبین ، و آب كاسنى و آب تاجریزى را براى پاكسازى و از بین برنده جرم بیمارى زا بكار مى برند یا رب توت سیاه و گلاب و سركه بمالند یا آمله مقشر با با دوغ گاو آمیخته غرغره كنند، اگر درد و سوزش حلق و لوزه ها از بین نرفت ، پوست انار، عفض ، عدس ، مورد و سماق را نرم كوبیده در گلاب حل كرده و غرغره نمایند خوردن آبجو و روغن بادام اگر بیمار مبتلا به یبوست باشد نافع است خوردن آب آلو تمرهندى مفید مى باشد دستورات فوق براى كسانى كه مبتلا به زیادى خون و دموى مزاج باشند نافع تر است . ناگفته نماند كه در ورم لوزه ها لازم است از داروهاى ضد چرك شیمیائى هم استفاده شود.
ورم لوزه ها در صفراوى مزاج
علائم
یبوست ، تلخى دهان ، سوزش زبان ، شدت التهاب و عطش زیاد برقرارى درد لوزه ها در بلع .
درمان :
تمرهندى ، شیرخشت ، یا جوشانده خیار شنبر یا فلوس و ترنجبین براى تنقیه و پاكسازى بدن .
نسخه :
آب برگ كاسنى ، آب تاجریزى ، رب توت سیاه ، آب گشنیز، آب بارهنگ ، گلاب ، لعاب اسپرزه ، لعاب تخم خطمى ، لعاب به دانه و مغز فلوس را مى توان غرغره نمود.
ماءالشعیر با روغن بادام و شیره خرفه مؤثر است .
ورم حلق و لوزه ها در بلغمى مزاج
علائم :
نرمى و سفیدى محل ورم ، وجود درد و سوزش و دراز و شل شدن لوزه ها مثل دم موش .
درمان :
خوردن گل قند عسلى هر روز صبح و بكار بردن قرص صبر و غرغره خردل و سكنجبین مفید است و اگر درد زیاد باشد غرغره كمى نشادر مؤثر است ، انجیر و مویز جوشانده یا صبر را در آب گرم حل كرده غرغره كنند و بخور چوب شبت به لوزه ها نیز توصیه مى شود.
ورم در سوداوى مزاج
علائم :
سفتى و تیرگى رنگ كام و زبان و لوزه ها، ترشى دهان
درمان :
دادن افتیمون و سكنجبین و ماءالجبین لازم است و غرغره با رب توت و شیره تازه روغن بادام و لعاب تخم شنبلیله و قدرى نمك مفید و مؤثر مى باشد.
اینگونه بیماران باید آب گرم خورند و مرتبا آب گشنیز و آب كاهو در دهان گیرند.
ورم پرده حلق (شراع الحنك )
در بیماریهاى میكروبى و ویروسى و نیز بیماریهاى باكتریائى پرده حلق ورم كرده گاهى فلج مى شود كه این فلج در بیمارى دیفترى كه به موقع معالجه نشده باشد دیده مى شود و مهمترین علائم آن خارج شدن مایعات از بینى در موقع بلع است .
درمان با گیاهان
داروهاى زیر را نیم كوب كرده جوشانده آب آنرا غرغره نمایند.
بابونه 5 گرم
گل بنفشه 5 گرم
تخم كدو 5 گرم
مغز فلوس 5 گرم
درمان دیگر كه بیشتر بصورت خوراكى مصرف مى شود.
لعاب تخم شنبلیله 10 گرم
لعاب تخم كتان 10 گرم
لعاب تخم مرو 2 گرم
كتیرا 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
تخم خطمى 5 گرم
قدامه شیرازى 5 گرم
همه را نرم كوبیده با كمى نبات سائیده روزى چهار قاشق مرباخورى در نصف لیوان آب جوش حل كرده پس از لعاب دادن میل شود.
درمانى كه عقیده دارند به وسیله آن از سرطانى شدن جلوگیرى مى نمایند.
آب برگ كاهو، آب برگ گشنیز، مرتبا غرغره كرده و در دهان نگهدارند و پس ‍ از خسته شدن خارج نمایند. اگر مزمن و سفت و سخت شده باشد آنغوزه را در عسل حل كرده روى لوزه ها بمالند.
دراز شدن زبان كوچك
در این بیمارى كه زبان كوچك بزرگ شده و مزاحم بیمار مى شود و مرتبا حالت تهوع ایجاد مى كند درمان زیر مؤثر است .
نسخه :
اسپرزه 10 گرم
گل خطمى 10 گرم
به دانه 5 گرم
در آب جوش حل كرده و مرتبا غرغره نمایند.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها