تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - امراضى ریوى (سینه دردها)

امراض ریوى (سینه دردها)
آسم ریوى
عارضه ایست كه در اثر تنگ شدن مجارى كوچك و برونشهاى ریوى در اثر آلرژى یا در اثر ورم در بیماریهاى عفونى ریه و یا هر عامل دیگرى كه بتواند باز و بسته شدن ریه ها را مختل سازد، بوجود مى آید قبلا در قسمت آلرژى عمل مواد آلرژى زا را متذكر شده ایم بیمارى آسم در كسانیكه زمینه مساعد دارند پیدا مى شود وارث در پیدایش آن بى تاءثیر نیست این بیماران به محض برخورد به ماده حساسیت دهنده ، تنگ نفس آنها شروع مى شود. تنگ نفسهاى آسماتیك در جوانها و كودكان بیشتر زمینه آلرژى و در بالغین و پیران علت عفونى دارد.
موادیكه بیشتر باعث حساسیت مى شوند (عبارتند از)
پولن گیاهان ، غذاها، مواد شیمیائى ، مواد فیزیكى ، داروها، گردوغبار، پشم ، كرك ، پوست حیوانات ، پرمرغ ، درخت هاى خانگى مثل درخت گردو، حشره كشها، مبل و صندلى خانه ، و بیشتر لوازم خانوادگى كه دردسترس ‍ مى باشد، حتى دیدن اشیاء باعث حملات آسمى شده است .
این نوع حساسیت كه در مقابل عوامل خارجى به وجود مى آید به نام آسم خارجى نامیده مى شود گاهى شخص در مقابل ترشحات میكروبهاى داخلى كه در مجارى فوقانى تنفس و یا در مجارى تحتانى تنفس مثل ریه قرار دارند دچار آسم مى شود.
علت پیدایش حمله آسمى
هیستامین داروئى است كه مستقیما روى جدار آلوئلها اثر كرده ، باعث تنگ شدن آنها مى شود و این ماده همان عاملى است كه هنگام برخورد ماده آلرژى زا به بدن پیدا مى شود.
درمان :
براى درمان آلرژى سه عامل مهم در دست مى باشد:
1- معالجه سمتوماتیك یا علامتى
2- درمان حساسیت فرد
3- دادن ارمونهاى آدرنوكورتیكوسترپ یا گلیكوكورتیكوئیدها (كورتیزن )
4- چون هیستامین باعث پیدایش حملات آسمى مى شود لذا دادن داروهاى ضد هیستامینى لازم است اپى نفرین خود نمى تواند باعث از بین بردن هیستامین شود لاكن عمل جداگانه اى را انجام مى دهد تا اثر هیستامین كه باعث اتساع عروق شده است را خنثى كند زیرا اپى نفرین باعث انقباض ‍ عروق مى شود و یا اینكه اپى نفرین باعث انبساط ریه شده در صورتیكه هیستامین موجب تنگ شدن آن مى گردد.
چرا حملات آسمى شروع مى شود
عواملى كه باعث تشدید و تجدید حملات آسم مى شود عبارتند از:
تغییرات درجه حرارت و رطوبت محیط زندگى ، بخارها، گازهاى شیمیائى ، رنگها، بوى واكسها و گازهاى سمى و گردو غبار و غیره خستگى و ضعف شدید و كارهاى طاقت فرساى باهیجان ، تغییرات هورمونى داخلى ، هیجانات و غم و غصه و برخوردهاى روانى ، برخورد آلرژیهاى مكرر با بدن .
وجود كانون عفونى و عوامل ناشناخه دیگرى هستند كه همه اینها باعث تكرار علامت آسمى مى گردند.
پیدا كردن عاملى اصلى آسم مشكل ، لیكن عوامل زیر در پیدایش آن مؤثر است :
آسمى كه در زمان شیرخوارگى پیدا مى شود بیشتر زمینه آلرژى غذائى دارد.
تنگ نفسهائى كه در سنین 10 تا 30 سالگى ظاهر مى شود و مربوط به استنشاق مواد آلرژى زا مى باشد. حساسیت هائى كه از 45 سالگى به بالا مى شود بیشتر در اثر عارضه عفونى است كه مربوط به آسم داخلى است ، مع ذالك در هر سنى ممكن است عوامل مختلفى باعث تنگ نفس شود، تنگ نفس یا آسمى كه در فصل بهار پیدا مى شود بیشتر در اثر پولن گیاهان است .
آسمهاى زمستانه اكثر از عفونت سینوسها، حلق و ریه ها مى باشد.
اگر به محض ورود در مكانى حمله آسم شروع شود مربوط به گردوغبار، گازها، بخارها، پشم ، پر، كرك و پوست حیوانات و نظایر آن است .
عفونت دندانها، سینوسها، لوزه ها، حلق و برونش ها همه عوامل بزرگى در پیدایش آسم داخلى هستند، كانونهاى عفونى خارج از دستگاه تنفسى نیز گاهى ممكن است باعث بروز حملات آسمى شوند.
درمان :
حملات آسمى حداكثر به درمان با اپى نفرین جواب مى دهند لیكن اپى نفرین در فشارخونیها و پركارى تیروئید یا بیماریهاى قلبى بایستى با احتیاط به كار برده شود.
امینوفیلین و افدرین تواءم با فنوباربیتوریك ها خیلى مؤثر است آنتى هیستامین ها خیلى مؤثر نیستند لیكن در كودكان شاید اثر بهترى را انجام دهند، توجه باید نمود كه تركیبات مرفینى در اسم برونشى بكار برده نشود زیرا خطرناك است .
داروهاى آرام بخش مؤثر است ، مسكن ها غیر از مرفین مفید است و مصرف یك داروى خواب آور در شب بى اثر نیست .
داروهاى مسكن مربوطه را باید با احتیاط داد و نبایستى رفلكس سرفه را از كار انداخت زیرا جمع شدن اخلاط در برونش ها به تنگ نفسى مى افزاید و بهتر است كه از داروهاى رقیق كننده و خلطآور استفاده شود.
كدوئین به مقدار كم و ئیدرات ترپین نیز مؤثر است .
كلر و پتاسیم به عنوان رقیق كننده خلط خیلى مؤثر و مفید است ، بخور تنطور بنژون گاهى مؤثر واقع مى شود، در آسمهاى مزمن تنفس با اكسیژن لازم است خصوصا اگر به مرحله سیانوز رسیده باشد داروهاى متسع كننده برونشها به صورت ائیرسل (استنشاقى ) در هنگام حملات حاد و سخت نافع است معالجه و درمان این بیمارى با داروهاى گیاهى اثرات نیكوئى داده است . زیرا داروهاى انتخابى گیاهى همان خاصیت داروهاى شیمیائى فوق را دارا مى باشند و در بعضى موارد اثر شایان توجهى از معالجه با گیاهان دیده مى شود.
دستورات مفید
مبتلایان به آسم یا تنگ نفسى نبایستى بلافاصله بعد از غذا آب بنوشند و پس از 2 ساعت بهتر است آب مصرف نمایند.
در نوشیدن آب نبایستى افراط كنند و تقلیل شرب لازم است .
نبایستى بلافاصله پس از صرف طعام به خواب روند، اگر بتوانند در روز خواب نروند بهتر است . مالیدن سینه و پهلوها با كف دست و با یك حوله اى به صورت ماساژ مفید است .
این عامل در حكم بادكش است و اگر محل گفته شده را با كوبیده و نرم شده كف دریا ماساژ دهند بهتر است در صورتیكه از ماساژ ناراحت شوند مى توان محلهاى مذكور را با روغن یاسمین یا روغن گل شب بو ماساژ داد و مالش بایستى به تدریج از ملایم شروع شده ، كم كم با قوت بیشترى ادامه داده شود. جوشانده درمنه ماساژ خوبى مى باشد.
ریاضت مفید است اما در ابتدا به آهستگى سپس به تدریج آن را قوى تر مى كنند و بهتر است غذا را بعد از ریاضت صرف نمایند این ورزش و ریاضت را بایستى روزانه به مدت كمى ادامه دهند و بهتر است كه بیمار آسمى ، این عمل را از ابتداى بیماریش شروع نماید تا عادت كند، مبتلایان به تنگ نفس باید از یبوست طبع بپرهیزند و با خوردن ملینات طبع را لینت دهند از غذاها و داروهائى كه باعث زیاد شدن ادرار مى گردند بپرهیزند زیرا باعث سفت شدن خون و اخلاط درون ریه مى گردد.
هواى بسیار سرد و بسیار گرم براى ریه مضر است ، اگر مزاج بیمار گرم و یا بیمار مبتلا به تب باشد هر چه زودتر در رفع آن بكوشند و از نسخه زیر استفاده كنند.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
غاریقون 5 گرم
كتیرا 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند و یا اینكه پس از نرم كوبیده شدن ، داروها را در 200 گرم عسل ریخته مثل بالا صرف كنند.
عاریقون و افتیمون براى این بیماران بسیار نافع است (هر دو را نرم كوبیده با عسل بكار برند افتیمون 15 گرم - غاریقون 10 گرم ، عسل 250 گرم ).
اگر داروى معتدلى لازم شد 5 گرم زیره را نرم سائیده در نصف استكان سركه حل كرده همه را در یك لیوان آب جوشیده ریخته روزى چهار قاشق غذا خورى میل نمایند.
اگر بیماران مبتلا به تنگ نفس دچار خناق و گرفتگى صدا شدند بوره 2 گرم دانه اسفند 2 گرم همه را سائیده در یك استكان عسل حل كرده یك روز میل نمایند. اگر گل زوفا، گل خطمى ، رازیانه ، گل بنفشه ، سه پستان ، گل گاوزبان ، و 30 گرم انجیر را جوشانده صاف كرده به داروى فوق اضافه نمائید خیلى مؤثر و شربت ضد آسم مؤثرى به دست خواهد آمد.
معجون زوفا داروى مؤثرى براى اینگونه بیماران است كه بایستى روزانه مصرف نمایند (شربت زوفاى تنها: گل زوفا 100 گرم جوشانده آب آنرا صاف كرده و در 250 گرم عسل و 200 گرم نبات ریخته مدت 2 هفته میل نمایند)
شربت زوفاى مركب
انجیر 20 گرم
مویز 50 گرم
تخم شنبلیله 15 گرم
گل زوفا 15 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
ریشه كرفس 10 گرم
ریشه بادیان 10 گرم
تخم كرفس 15 گرم
تخم بادیان 15 گرم
تخم انجره 5 گرم
پودینه 15 گرم
فراسیون 15 گرم
پرسیاوشان 20 گرم
داروهاى فوق را نیم كوب كرده به 20 قسمت مساوى تقسیم نموده سپس ‍ انجیر و مویز را به هر قسمت اضافه نمایند 20 روز جوشانده صبح و عصر میل كنند.
نسخه براى خروج خلط و بلغم از ریه
شربت زوفا كه در بالا گذشت بهترین دارو براى رقیق كردن خلط و خروج آن مى باشد.
نسخه :
انجیر 10 دانه ، تخم شنبلیله 10 گرم ، بادیان ، ریشه ایرسا، گل زوفا از هر كدام 10 گرم جوشانده چهار روز صبح و عصر میل نمایند.
و یا اینكه همه را جوشانده صاف كرده 5 گرم پیاز عنصل را نرم كوبیده در 250 گرم عسل ریخته و سپس شربت فوق را به آن اضافه نموده كمى دوباره روى آتش ملایم حرارت داده تا سفت شود از این معجون روزى چهار قاشق مرباخورى مى توان مصرف نمود.
نسخه :
جوشانده انجیر، گل بنفشه ، عناب ، سه پستان ، و گل گاوزبان نیز مؤثر است پس اینكه سینه از اخلاط پاك گردید مى توان نسخه زیر را به كار برد.
نسخه :
تخم ترب 15 گرم
تخم شوید 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
همه را جوشانده صاف كرده در 250 گرم عسل ریخته كمى با آتش ملایم حرارت داده تا به قوام آید روزى چهار قاشق مرباخورى .
ناگفته نماند كه از خوردن شیر و ماهى و میوه جات تر و سرد و غیره بایستى پرهیز نمود بیماران مبتلا به آسم و تنگ نفس ریوى مدام مى توانند مقدارى از عصاره شیرین بیان را كه در شكر خوب پخته و سفت شده باشد مثل قرص در دهان داشته بمكند.
كوبیده گل زوفا و سیاهدانه و عسل معجون مفید و مؤثرى براى آسم مى باشد. دادن ایارج فیقرا نافع است در هنگام تنگ نفس و حمله هاى آسمى از بخور صبر یا قنه یا بذرالبنج یا مصطكى یا زراوند گرد یا مر یا قسط یا سلیخه یا گوگرد به تنهایى یا با هم مى توان استفاده نمود. و مالش سینه و پهلوها در این هنگام مفید است . (با جوشانده درمنه )
نسخه :
مقدارى شلغم را دوبار در آب جوشانده سپس آنها را در پارچه اى تمیز ریخته فشار دهند تا آب جذب شده آنها خارج شود با روغن گاو و مقدارى نبات كوبیده مخلوط كرده میل نمایند این دستور بسیار مفید مؤثر است (بیعدیل ).
نسخه :
ریشه كاسنى 25 گرم
بادیان 5 گرم
مغز تخم كدو 15 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
مغز تخم كاوشه 15 گرم
گل قافث 10 گرم
تخم خطمى 10 گرم
ریشه شیرین بیان 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
مویز 200 گرم
همه را نیم كوب كرده روزى 15 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند این دارو مدر بول و حیض و ضد سنگ كلیه مى باشد و نیز براى یرقان و تب هاى كهنه مفید است .
نسخه :
گل سرخ 10 گرم
سعد 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطكى 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
بسباسه 5 گرم
جوز هندى 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
هیل باد 5 گرم
قرفه 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
قند 250 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم كوبیده در عسل و قند ریخته روزى سه قاشق مرباخورى این دارو مقوى اعصاب رئیسه یعنى مؤثر بر حواس پنجگانه و بر طرف كننده ضعف عمومى و در امر باه و تقویت قلب بسیار مؤثر است داروى فوق بیشتر اثر تقویتى داشته اثرات شایانى روى آسم ندارد و بهتر است در مورد آسم به كار برده نشود.
نسخه :
صبح و عصر جمعا 10 گرم اسپرزه را به مدت مدیدى كفلمه نمایند اگر این كار را ادامه دهند پس از مدتى اثرات بسیار نیكوئى خواهد داشت .
امراض ریوى (سرفه )
اگر مزاج ریه گرم تر از حالت طبیعى باشد، علائمى چون فراخى سینه ، آواز قوى ، نبض قوى وجود دارد كه استراحت یافتن از هوا و آب سرد و معتدل نیز جزء علائم این مزاج است .
اگر مزاج ریه سرد و تر باشد، تنگ نفس ، و كند شدن تنفس و سرفه پیش ‍ مى آید.
اگر مزاج ریه تر باشد، تنفس صدادار، سستى و شلى عضلات صورت صداى كوتاه ، بطورى كه آواز بلند براى بیمار مقدور نیست .
اگر مزاج ریه خشك باشد، درشتى صدا تنگ نفس دیده مى شود براى از بین رفتن حالات فوق لازم است كه ریه در حد اعتدال طبیعى خود باشد تا هیچ یك از عوارض بالا پیش نیاید.
سرفه
سرفه حالتى است دفاعى كه لازمه زندگى است زیرا براى خارج كردن جسم خارجى مثل غذا و غیره لازم است ولى سرفه هاى شدید و مزاحم كه عامل اصلى آنها بیماریهاى ریه و غیره مى باشد بایستى تسكین داده شود.
سرفه در مزاجهاى گرم
درمان :
ماءالشعیر یا آبجو، لعاب اسپرزه ، شربت خشخاش ، شربت نیلوفر، شیرخشت همگى مؤثرند.
نسخه ها براى تسكین سرفه
عصاره شیرین بیان 15 گرم
كتیرا 5 گرم
مغز بادام 15 گرم
گل بنفشه 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
همه را نرم كوبیده به قدر 5/2 گرم هر دفعه میل نمایند در سرفه هاى مزاحم صندل كافور و تراشه كدو را با آب كشنیز و آب برگ كاهو مخلوط كرده بصورت ضماد بر سینه گذارند.
شربت بنفشه كه فرمول آن گذشت بهترین داروى مسكن سرفه است .
نسخه :
صمغ عربى 5 گرم
مصطكى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
تخم كتان 10 گرم
دانه خطمى 5 گرم
به دانه 5 گرم
نبات 20 گرم
همه را نرم كوبیده یك قاشق غذاخورى آن را در نصف لیوان آب جوش ‍ ریخته پس از اینكه خوب لعاب داد میل نمایند، روزى 3 مرتبه مى توان از این طریق استفاده نمود.
اگر سرفه تواءم با خون باشد جومقشر را جوشانده آب آن را مرتبا با شكر یا شربت گل یا گلاب میل نمایند.
نسخه :
جوشانده انجیر، ریشه شیرین بیان و گل قند براى تسكین سرفه بسیار مؤثر است .
نسخه :
براى برونشیت در تعقیب زكان یا گریپ
براى نرم شدن اخلاط و نضج ماده از جوشانده شربت زوفاى كبیر كه در بالا گذشت به كار برند یا از جوشانده ریشه شیرین بیان ، و گل زوفا با عسل استفاه نمایند (به فرمول زیر)
انجیر 10 دانه
تخم شنبلیله 10 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را جوشانده صاف كرده آب آن را در 250 گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند.
خوردن ماءالشعیر بجاى آب در این حالت توصیه مى شود.
نسخه پاك كننده سینه از اخلاط (مخلط)
گل زوفا 15 گرم
پودینه 5 گرم
ریشه ایرسا 15 گرم
تخم انجره 5 گرم
انیسون 5 گرم
گل خطمى 5 گرم
به مدت 5 روز داروهاى فوق را جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
نسخه براى برونشیت هاى مزمن (سرماخوردگى كهنه )
در اینجا براى حل شدن اخلاط و رقیق شدن محتویات برونشها و خالى شدن آنها، بهترین دارو جوشانده گل زوفا است .
نسخه ضد سرفه
مغز جلغوزه 10 گرم
مغز پسته 15 گرم
مغز بادام 15 گرم
تخم كتان مقشر 15 گرم
همه را نرم كوبیده با 40 گرم شكر روزى سه قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
در هنگام گرفتگى صدا و خشونت آن از شربت هاى خنك مانند سه پستان و عناب و بنفشه و غیره استفاده نمایند. از عفونت هاى ریوى كه تب و سرعت نبض و بر افروختگى بیمار و رنگى بودن ادرار در كار باشد اگر بیمار پر خون و دموى مزاج است مقدارى خون فصد نمایند و شربت تمرهندى ، شربت آلو، شربت شیرخشت ، مغز فلوس تجویز نمایند و شربت زوفا، شربت بنفشه ، مفید و كتیرا، صمغ عربى و آب به دانه و لعاب تخم خطمى و نبات چنانچه گفته شد روزى سه مرتبه میل نمایند و مرتبا لعاب اسپرزه بجاى آن مصرف كنند حریره از مغز گندم ، شكر و بادام كوبیده تناول كنند و آب سرد و غذاهاى سرد مخصوصا از غذاهاى ترش بپرهیزند.
هنگامى كه سینه بیمار به اصطلاح نپخته است و بیمار داراى سرفه هاى سخت و خشن بوده و اخلاط و ترشحات و برونش ها خارج نمى شود بهترین دارو شربت بنفشه و شربت زوفا مى باشد.
خونریزیهاى ریوى
خونریزیهاى ریوى بیشتر مربوط به بیمارى قلبى مثل تنگى میترال ، سل ، سرطان ، كیست ، هیداتیك ، ضربه ها، آبسه هاى ریه و بیماریهاى التهابى است بیشتر بیماریهاى ریوى چون با سرفه تواءم است اگر سرفه شدید باشد ممكن است از رگه هاى خون تا خون روى هاى بزرگ دیده شود گاهى به علت پاره شدن یكى از شرائین ریوى خونریزى آنچنان زیاد است كه بیمار را تلف مى نماید براى بند آوردن خونریزى هاى ریوى داروهاى ضد خونریزى به كار برده مى شود كه مهمترین آنها عبارتند از:
قرص كهربا، آب برگ ریحان كوهى ، یا آب خرفه ، یا آب بارهنگ ، صمغ عربى ، كتیرا، گل مختوم ، گل سرخ از هر كدام 5/2 گرم نرم ساییده با شربتهاى غابض مثل شربت انار شربت سماق حل كرده روزى چهار قاشق بزرگ بدهند در ابتداى خونریزى مى توان از روزانه 5 گرم كندر به صورت نرم كوبیده با ماءالشعیر بكار برد بیمار مى تواند صمغ عربى را كوبیده در دوغ گاو حل كرده میل نمایند مقدار 10 گرم صمغ در سه نوبت به مدت سه روز.
نسخه ضد خونریزى بطور عموم
گل مختوم 10 گرم
گل ارمنى 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
نشاسته 20 گرم
كهربا 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گلنار 10 گرم
طباشیر 5 گرم
همه را نرم كوبیده در شربت سماق یا شربت رب انار حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى
كسانى كه مبتلا به خونریزى از هر جاى بدن مى باشند بایستى از موارد زیر پرهیز نمایند تكلم زیاد آواز بلند، خشم و غضب ، دیدن اشیاء خیلى سرخ ، قرار گرفتن در حرارت شدید آفتاب و از خوردن صبر زرد، كرفس ، كنجد، خرما، پنیر كهنه ، عسل و شیرینى جات بپرهیزند و غذاى سبك و زود هضم میل نمایند.
نسخه دیگر كه براى خونریزى عمومى نافع است
شاه دنج (جسمى است سخت مانند سنگ كه بایستى نرم كوبیده شود غیر از شاه دانه معمولى است ) 10 گرم پس از نرم كوبیده شدن با آب ریحان كوهى (بادروج ) یا بارهنگ آمیخته بنوشد برگ خرفه و آب خیار بهتر است ، آب نعناع مفید بوده یا شكوفه گشنیز 10 گرم به آب سرد صبح و شام میل كنند كه این خیلى مؤثر است .
فرمول قرص ضد خونریزى (نفث الدم )
كندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
كهربا 5 گرم
شادانه (شادنج ) 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
زاج بوداده 5 گرم
همه را نرم كوبیده با آب گلاب خمیر كرده قرصهائى به اندازه نخود تهیه كرده و در سایه بخشكانند، روزى شش قرص (2 عدد صبح و ظهر و شب )
نسخه ضد خونریزى (شربت انجبار)
ریشه انجبار 20 گرم
صندل سرخ و سفید 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را نرم كوبیده روز چهار قاشق مرباخورى این داروها مقوى معده ، مؤثر بر كار كبد از بین برنده اسهال خونى و نیز ضد خونریزى عمومى است .
نسخه ضد خونریزى عمومى
گل ارمنى 10 گرم نرم كوبیده در آب خرفه حل كرده مصرف نمایند (خرفه را باید جوشانده آب آنرا بگیرند روزى چهار قاشق مرباخورى )
نسخه ضد خونریزى
گل مختوم با آب بارهنگ و كهربا یا آب برگ خرفه و گل ارمنى و آب عصى الراعى (سرخ مرز) دهند و در آب خوراكى روزانه بیمار، صمغ عربى ، طباشیر، گل ارمنى و شادنه اضافه نمایند از این داروها از هر یك 10 گرم انتخاب كرده نرم كوبیده روزى 5/7 گرم ، هر دفعه 5/2 گرم مى توان مصرف نمود.
نسخه دیگر
گل مختوم 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
كهربا 5 گرم
بسد (ریشه مرجان ) 5 گرم
زاج سوخته 5 گرم
گلنار 10 گرم
طباشیر 5 گرم
نرم كوبیده با آب میل نمایند (روزى سه قاشق مرباخورى )
ذات الریه یا برونشیت یا ورم ریه
در اینجا بیمار مبتلا به سرفه ، تب و حالت برافروختگى و گاهى تؤ ام با تنگ نفس مى باشد.
درمان :
داروهاى گیاهى بیشتر براى تسكین سرفه و خروج اخلاط و فرونشاندن حالات التهابى و تشنجى بیمار به كار مى رود بطور كلى تشخیص با عكسبردارى از قفسه صدرى و آزمایش خون و غیره است نه درباره برونشیت بلكه تمام بیماریها را باید پزشك تشخیص داده و دستور معالجه صادر نماید پزشك مى تواند داروهاى گیاهى را تا آنجا كه ممكن باشد جانشین داروهاى شیمیایى كند.
داروهاى مؤثر در اینجا
جوشانده عناب ، سه پستان ، نیلوفر، خطمى ، بنفشه ، مغز فلوس و ترنجبین است ضماد صندل ، آرد جو، برگ چغندر، و قدرى روغن بنفشه به پهلوها و پشت مؤثر است بعد از این ضماد كه چند روزى از سیر مرض گذشته شده باشد مى توان ضماد زیر را به كار برد.
بابونه ، مغز ناخنك ، گل خطمى ، گل بنفشه ، آرد جو، و روغن بابونه .
در مزاجهاى گرم از شربت بنفشه ، شربت نیلوفر و ماءالشعیر با لعاب اسپرزه و روغن بادام استفاده مى شود در صفراوى مزاجها با تمرهندى ، آلوچه خشكه ، گلاب ، شیرخشت ، معالجه را مى توان ادامه داد. براى كم كردن ورم ریه و التهابات آن مى توان روزانه 10 گرم تخم انجره را نرم كوبیده صبح و عصر با عسل ممزوج كرده بدهند، موقعى كه ریه داراى اخلاط چركى و عفونى باشد میتوان از نسخه زیر استفاده كرد.
گل زوفا 15 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
انجیر در هر جوشانده 10 عدد
این مقدار دارو را به مدت شش روز تا یك هفته مى توان صبح و عصر جوشانده تجویز نمایند.
در این هنگام ضماد گل زوفا آرد جو، تخم انجره ، پرسیاوشان ، با روغن بابونه و پیه مرغ و عسل مخلوط كرده به سینه و پهلوها ضماد كنند موقعى كه چرك ریه تمام شد مى توان از نسخه زیر استفاده نمود.
تخم كتان 10 گرم
مغزدانه میوه كاج 5 گرم
مغز پنبه دانه 10 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
نرم كوبیده با 250 گرم عسل مخلوط كرده روزى سه قاشق مرباخورى ، باید توجه داشت كه هنگام پخته شدن سینه و خروج چرك از داروهاى قابض ‍ اخلاط جدا پرهیز نمود.
نسخه :
تخم شنبلیله 10 گرم
مویز 20 دانه
تمرهندى 15 گرم
انجیر 15 گرم
همه را نرم كوبیده هسته هاى تمرهندى را جدا كرده در 250 گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند.
این شربت ازبین برنده دردهاى قفسه صدرى و ضد خونریزى و چرك و همچنین مؤثر بر زخمهاى درونى ریه است ، موقعى كه چرك بین پرده ریه ها پیدا شود كه آنرا پلوریزى گویند علاوه بر درمان با داروهاى شیمیائى و كشیدن چرك آن ناحیه این داروهاى گیاهى كمكى به بهبودى بیمار مى نماید.
نسخه پاك كننده ریه از چرك و عفونت
جوشانده تخم شنبلیله با انجیر یا جوشانده گل زوفا و انجیر و شكر یا سائیده دانه اسفند با عسل یا تخم كتان و عسل .
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها