تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - درد چیست؟

درد  چیست؟

درد یك مكانیسم محافظ بدن است . زیرا موقعى تولید مى شود كه ضایعه اى بافتى ایجاد شده باشد، بدین ترتیب باعث مى شود كه شخص ‍ درصدد دفع عامل آن برآید مثلا نشستن مدت زیادى روى پاها یا تحت فشار چیزى قرار گرفتن به علت قطع جریان موقتى خون و تحریك عصب مربوطه ، درد ایجاد مى شود.
محل اصلى درد به علت پیچیدگى شاخه هاى عصبى و زیادى آنها بطور دقیق تعیین نمى شود مگر جائى كه از رشته هاى عصبى كمترى برخوردارند مثل دستها و نوك انگشتان ، این گونه دردها ممكن است در محل اصلى خود حس نشود و در جاى دیگرى محسوس شوند، مثل دردهاى انتقالى معده به سینه و قفسه صدرى یا انتقال دردهاى سیاتیكى در اثر آسیب مهره هاى كمرى به پاها و زیر رانها (در صورتى كه مهره كمترى آسیب ببیند درد در زیر رانها حس مى شود).
محرك گیرنده حس درد
معتقدند كه نسوج ، هیستامین آزاد مى كند و این ماده باعث تحریك گیرنده هاى حس درد مى شود این ماده حساس كننده در هر ضایعه بافتى به وجود مى آید و اگر این ماده از خارج هم به بدن تزریق شود درد شدیدى را ایجاد مى نماید. بعضى از داروها اثر خنثى كننده گى روى ماده دردزا دارند كه با خوردن آنها باعث تسكین درد مى شود. (علت تسكین دردها، خنثى شدن این ماده است ).
محل دریافت حس درد
دردهاى بدن پس از اینكه وارد نخاع شدند از آنجا به طرف مغز رفته به ناحیه خاكسترى قشر مغزى مى رسند پس از گذشتن از این مسیر درد حس ‍ مى شود.
طاقت افراد نسبت به درد
طاقت افراد نسبت به درد خیلى متفاوت است بطورى كه بعضى كوهى را مو و عده اى موئى را به كوه نشان مى دهند لذا واكنشهاى روانى كه نسبت به درد ایجاد مى شود نمى تواند ملاك كاملى براى شدت درد باشد، این واكنشها عبارتند از، اضطراب ، گریه و ناله ، افسردگى ، تهوع و تحریك پذیرى هاى دیگرى كه هیچكدام براى طبیب ملاك كاملى براى وجود و عدم شدت درد نیست این تظاهرات مربوط به زمینه روحى بیمار است .
درد منتشره
بیشتر دردها دورتر از محل حقیقى خود حس مى شوند، گاهى دردهاى سطحى نقطه اى از بدن در جاى دیگرى خود را نشان مى دهند و زمانى دردهاى داخلى به سطح بدن مى رسند یا درد، احشایى ، داخل شكم بر احشاء دیگر داخل شكم سرایت مى كند.
بطور كلى مى توان گفت كه دردها گرچه ممكن است از یك عضو باشند لیكن مى توانند بیشتر اعضاى دیگر را تحت قلمرو ناراحتیهاى خود قرار دهند. براى تسكین این دردها اگر داروئى باشد كه داراى خاصیت تسكینى روى بیشتر اعضاء را داشته باشد داراى اهمیت زیادى است كه خوشبختانه این خاصیت در داروهاى گیاهى موجود است و یك داروى تجویز شده گیاهى علاوه بر این كه زیانى براى بدن ندارد مى تواند بیشتر اعضاى بیمار را تحت درمان و بهبودى قرار دهد.
دردهاى احشایى اعضاء مختلف
درد قلبى ، چون قلب نسبت به ضربه هاى مستقیم حساس نیست و درون قفسه سینه قرار گرفته لذا بیشتر دردهاى قلبى بایستى مربوط به كم خونى عضله قلب دانست این دردها بیشتر به قاعده ، گردن ، عضلات سینه و در امتداد بازوها مخصوصا بازوى چپ از طرف بالا به پائین منتقل میشوند و این دردها بیشتر در طرف چپ سینه نیز احساس مى شود، درد كم خونى عضله قلب ممكن است در اثر تنگ شدن عروق كرونر به علت اسپاسم یا انقباض باشد در اسكلروزیا سخت شدن عروق غذا دهنده قلب ، این عروق به علت فوق دایما تنگ بوده كه نتیجه اش درد دایم جلو قلبى را سبب خواهد شد.
وجود لخته خون یا چربى در این عروق ، درد جلو قلبى دائم خواهد داد یكى دیگر از علل مهم این دردها و سكته هاى ناگهانى ، چاقى و زیاد بودن چربى خون و زیادى وزن بدن است ، در اثر استرس و هیجانات و حرص و جوش خوردنهاى اضافى دردهاى جلوقلبى فراوانى دیده مى شود.
اضطراب و نگرانى براى چاقها، چرب خونها و پرخورها عامل بسیار بدى خواهد بود، زیرا این عوامل ، موجب سكته است .
دردهاى مربوط به مرى
دردهاى مرى معمولا در حلق ، قاعده گردن ، بازوها و ناحیه میانه سینه خود را نشان مى دهند قسمتى از مرى كه به معده وصل مى شود بدون اینكه ارتباطى با قلب داشته باشد، درد آن به قسمت جلوى قلب منتشر مى شود، این دردها در اثر گشادى ته مرى یا التهاب معده یا مسمومیت ها به علل میكروبى پیدا مى شوند.
دردهاى معده
دردهائى هستند كه از ته معده شروع مى شوند، اصولا مربوط به التهاب معده مى باشند در قسمت بالا یا اندكى در پائین قلب حس مى شوند و این دردها بیشتر شباهت به سوزش دارند و به سوزش قلبى معروف هستند، دردهاى زخم معده بیشتر در زیر استخوان جناق سینه و بالاى ناف خود را آشكار مى سازند و تقریبا نقطه اى شكل هستند و بیشتر مبداء شیمیائى دارند، كه به علت زیادى اسیدهاى معده مى باشند.
دردهاى مربوط به مجارى كیسه صفرا
این دردها در قسمت میانى اپى گاستر (معده ) احساس مى شوند و محل آنها تقریبا منطبق بر محل درد زخمهاى معده است و داراى سوزش هستند از این رو شبیه به دردهاى زخم معده مى باشند اما رابطه آنها با غذا مثل رابطه زخم معده با غذا نیست ، دردهاى مربوطه به كیسه صفرا بیشتر در نقطه اى از شانه راست حس مى شوند كه با خوردن غذاى چرب و سرخ كرده و پرحجم بیشتر مى گردند.
دردهاى مربوط به لوزالمعده
در اینجا دردهاى بسیار شدیدى در جلو و عقب لوزالمعده حس مى شود كه به دردهاى كشنده معروف است .
دردهاى كلیوى
كلیه ، لگنچه و حالبها همگى در پشت صفاق قرار دارند و بیشتر درد در پشت عضو زنجور حس مى شود، گاهى هم به زیر شكم منتقل مى شوند، درد مربوط به مثانه مستقیما روى خود مثانه احساس مى شود گاهى درد مثانه به كشاله ران و بیضه ها تیر میكشد درد سنگ كلیه در ناحیه كلیه و سنگ حالب در ناحیه مثانه و جلو شكم و سنگ داخل مثانه به سر آلت و تنه آلت و به كشاله ران تیر مى كشد.
دردهاى مربوط به زهدان
در زیر شكم احساس مى شود اگر تخمدانها و جسم رحم آزرده شده باشد معمولا در دور دیواره شكم ، قسمت تحتانى تنه یا به پشت كشیده مى شود.
تیك دردناك
پدیده تیك دردناك به دردهائى گفته مى شود كه شبیه به فرو رفتن خنجر باشد و در بعضى از اشخاص در یك طرف صورت پیدا مى شود و دردى شبیه برق گرفتگى ایجاد مى كند كه بسیار طاقت فرسا است و بیشتر در مسیر اعصاب سوم و پنجم انتشار مى یابد و هر بار ممكن است چند ثانیه طول بكشد و گاهى بیشتر و معمولا تحریك نقاط حساس صورت مثل پوست سر یا دهان یا بینى یا گوشه هاى لب باعث شروع ناگهانى درد مى شود این نواحى را نواحى انفجار مى نامند گاهى هنگام فرو رفتن لقمه غذا و تماس آن با لوزه ها درد شروع مى شود.
بطور كلى این بیمارى را نورالژى تیرى ژومو گویند كه درد آن شدید و بسیار مزاحم بیمار است .
درمان :
داروهائى كه براى میگرن تجویز مى شود همگى و همه دستورات آن در این جا مؤثر مى باشد مخصوصا مالیدن سركه و گلاب و داروى مربوط به آن - یعنى داروئى كه بایستى در گلاب سركه ریخته شود كه در مبحث میگرن گفته مى شود اگر مرتبا به محل درد مالیده شود در تسكین آن مؤثر است .
مقاومت بدن در مقابل عفونت ها
بدن به طور دائم با میكروبها، انگلها، سموم و همه عوامل بیمارى زا در تماس است ، بعضى از این عوامل بیمارى زا مثل میكروبها و انگل ها در دهان ، روده ها، دستگاه ادرارى تناسلى و زیر بغل ، پشت گوش ، زیر پستان ، كشاله ران ، دست ها وجود دارند كه به محض زخم شدن بدن یا ضعف بدن در اثر سرماخوردگى و یا با ورود مواد غذائى مى توانند موجب بیمارى شوند، با این طریق بدن آدمى همیشه در معرض تهاجم بیماریهاى مختلف خواهد بود.
گروهى از نسوج بدن كه سیستم رتیكولوآندوتلیال نامیده مى شوند (بافت هم بند) بطور دائم در حال مبارزه با این مهاجمین مى باشند این قسمت از بافت هم بند به دو طریق در اضمحلال بیماریها عمل مى كند.
1- از بین بردن عوامل مهاجم به وسیله عمل بیگانه خوارىphagocytosis
2- به وسیله ساختن عوامل ضد بیمارى (آنتى كور) یا مواد ایمنى بخش ‍ (anticor) سیستم بافت هم بند قادر است كه به وسیله بلع ماده بیمارى زا، آنها را از بین ببرد و یا موادى ترشح كند كه آن ماده باعث كشته شدن عوامل بیمارى زا گردد.
این سیستم شامل سلولهاى بیگانه خوار مغز استخوان ، طحال ، كبد، گره هاى لنفاوى ، گلوبولهاى سفید خون و سلولهاى بیگانه خوار سیارى كه در بدن مرتبا در جستجوى عوامل مهاجم هستند، مى باشد.
كلیه این سلولها باهم در ارتباط نزدیك مى باشند و از حال یكدیگر آگاهند مانند سربازانى كه با بى سیم در میدان مبارزه ، از حال یكدیگر باخبرند.
چون دفاع بدن به وسیله عوامل بیگانه خوار (كبد، طحال ، مغز استخوان ، خون ، نسوج ، و غیره ) انجام مى شود لذا بخصوص در زمان بیمارى بایستى نكات بهداشتى رعایت شود كه كار آنها زیادتر از زمان طبیعى آنها نشود. براى رعایت این امر، لازم است استراحت ، آسایش و مخصوصا به غذا توجه كامل شود و از خوردن غذاهائى كه باعث كار بیشتر دستگاههاى فوق مى گردد، خوددارى شود و هر چه غذا لطیف تر، سبك تر و زودهضم تر باشد به عمل مبارزاتى بدن كمك مى گردد.

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها