تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - التهاب و عكس العمل بدن

التهاب و عكس العمل بدن

التهاب عبارتست از تغییرات بافتى كه در مقابل آسیب هاى وارده ایجاد مى گردد.
هنگامى كه جائى از بدن در اثر هجوم باكتریها، میكروبها، ضربه ، ریختن مواد شیمیائى ، سوختگى و یا با هر پدیده دیگرى ضایعه ببیند، سلولهاى آسیب دیده ماده اى به نام نكروزین necrosin در مایعات اطراف ترشح مى كند، كه این سم نیز سلولهاى دیگرى را مضمحل كرده قابلیت نفوذ موئینه ها را افزایش داده و سبب مى شود تعداد زیادى مایع و پروتئین به انضمام فیبرینوژن به درون نسج آسیب دیده راه یابد. كه نتیجه آن خیز موضعى خارج سلولى است و مایع خارج و لنف هر دو به علت اثر انعقادى نكروزین روى فیبرینوژن كه نشت كرده منعقد مى گردد، بدین ترتیب خیز سفتى در فضاهاى اطراف سلولهاى آسیب دیده ، پیدا مى شود.
هر داروئى كه بتواند سم حاصله و التهاب موجود را برطرف نماید باعث بهبودى محل تورم مى گردد كه داروهاى گیاهى نیز این عمل را به خوبى انجام داده باعث از بین رفتن تورم حاصله مى گردند.
تشكیل چرك
بیشتر بیماران مى خواهند بدانند كه چرك چیست و از كجا مى آید یا از چه ساخته مى شود، هر جائى از بدن كه مورد حمله میكروب یا انگلها یا مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفت و زخم شد، میكروبها مى توانند وارد شوند، به محض ورود میكروبها، سربازان بدن و محافظین جسم آدمى به آن محل براى از بین بردن دشمن هجوم مى آورند، این سربازان فداكار از دسته سلولهاى سفید یا گلبولهاى سفید خون مى باشند به نامهاى نوتر و فیل و ماكروفاژ و عده اى دیگر، اینها مقدار زیادى از باكتریها و میكروبهاى وارد شده به بدن را بلعیده و نیز مقدارى از نسج له شده و نكروزه را نیز مى خورند، موقعى كه این دو كار را انجام دادند، عده اى در اثر سم میكروبها مى میرند. پس از چند روز حفره اى در محل نسج ملتهب ایجاد مى شود كه شامل مقادیر زیادى از نسج نكروزه ، نوتر و فیلهاى منهدم شده و بالاخره ماكروفاژهاى مرده مى باشد كه : یك چنین مخلوطى را معمولا چرك گویند.
این چرك یا ادامه مى یابد، یا متوقف مى شود یا به جاى دیگر سر باز مى كند، گاهى بسته باقى مى ماند اگر چرك در محل خود باقى بماند ممكن است نسوج مرده اطراف ورم از بین رفته و چرك به تدریج در اثر آنولیز در ظرف چند روز تجزیه شده و مواد حاصل از آن به وسیله نسوج مجاور جذب گردد، طورى كه پس از چندى آثارى از ورم دیده نشود.
اثر موضعى داروى گیاهى چنین است كه :
اطراف حفره چرك را پوشانده و با نفوذ خود مانع پراكنده شدن آن مى شوند و از طرفى به علت نفوذى كه دارد نمى گذارد تغذیه سلولهاى چرك زا و زندگى میكروبها به خوبى انجام گیرد، در نتیجه محل بیمارى زودتر محاصره مى شود و چون راه تغذیه بسته مى شود محتوى تومور یا تورم پژمرده و پلاسیده شده از بین مى رود این یك طریق معالجه است ، طریق دیگرى كه به وسیله داروهاى مخصوص بخود انجام مى شود این است كه تورم را به علت تند شدن جریان خون و گرم نگاهداشتن آن محل زودتر حل مى كند، راه دیگرى براى مبارزه چرك یا ورم یا تومورها این است كه داروى منفجر شونده داده شود كه با این طریق تومور سر باز كرده و چرك محتوى آن خارج مى گردد.
داروهاى ضد التهاب گیاهى به سه دسته تقسیم مى شوند 1- داروهاى جمع كننده و كوچك كننده تومور یا تورم 2- داروهاى حل كننده 3- داروهاى منفجر كننده .
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها